Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výsadba drevín na sídlisku Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91192714

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\12
12.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\12
12.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\12\04
04.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Žiadosť o vysvetlenie
2021\04\08
08.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\29
29.03.2021
 Príloha č. 1 - návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\03\29
29.03.2021
 Príloha č. 3 - štúdia Príloha
2021\03\29
29.03.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\03\29
29.03.2021
18.10.2021 11:58:59