Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91668325

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\30
30.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\30
30.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\30
30.06.2021
 Vysvetlenie SP č. 2 Vysvetlenie
2021\06\21
21.06.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\06\21
21.06.2021
 Príloha č. 1 - VV Príloha
2021\06\14
14.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\14
14.06.2021
17.10.2021 18:19:46