Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou 20 ks, pre vybrané územia Mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92350853

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č.172/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\11
11.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\11
11.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou 20 ks, pre vybrané územia Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\06
06.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou 20 ks, pre vybrané územia Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\06
06.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadb Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\06
06.05.2020
 Ponuka EKOPLANT s.r.o., 28.04.2020 Dokumenty zadávateľa
2020\05\06
06.05.2020
 Ponuka uchádzača Ekoplant zo dňa 28.04.2020 Dokumenty zadávateľa
2020\05\06
06.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadb Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.4 Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.3 - Cenová ponuka Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.2 Zmluva Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha - technické parametre Príloha
2020\04\16
16.04.2020
18.10.2021 08:34:33