Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92989929

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľno Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\12
12.02.2019
18.10.2021 11:43:29