Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94432384

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\04
04.08.2020
18.10.2021 13:08:44