Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95901817

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\05
05.06.2019
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Návrh Zmluva o dielo Príloha
2019\06\05
05.06.2019
18.10.2021 09:52:32