Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 96527886

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - „ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\04
04.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - „ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, Z Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, Z Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
 Súťažné podklady - „ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, Z Súťažné podklady
2019\09\27
27.09.2019
26.10.2021 14:53:02