Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre Mesto Žilina

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 96839433

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie dokumentu starostlivosti o d Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\13
13.01.2020
22.10.2021 12:11:47