Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97367187

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zrušení zákazky - Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\26
26.11.2018
 Príloha - Zoznam tovarov Príloha
2018\11\08
08.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina “ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\08
08.11.2018
22.10.2021 12:33:36