Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97582174

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnú Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\19
19.01.2021
26.10.2021 13:23:12