Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina – príprava územia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97648651

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\28
28.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\28
28.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\28
28.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\28
28.05.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Žiadosť o vysvetlenie
2021\05\26
26.05.2021
26.10.2021 21:15:03