Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava dažďovej strešnej kanalizácie v budove krytého bazéna Mestskej krytej plavárne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97877954 | Kód: 011505/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava dažďovej strešnej kanalizácie v budove krytého bazéna Mestskej krytej plavárne - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\25
25.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011505/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\25
25.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011505/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\14
14.05.2020
 Príloha č.1 - Výkresová dokumentácia Príloha
2020\05\14
14.05.2020
 Príloha č. 2 - Výkaz Príloha
2020\05\14
14.05.2020
 Príloha č. 3 - Návrh ZoD Príloha
2020\05\14
14.05.2020
18.10.2021 12:37:56