Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98283071 | Kód: 1906/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Doručené ponuky - 1906/2019 Doručené ponuky
2019\07\09
09.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1906/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\19
19.06.2019
 Príloha č. 3 ZoD - 1906/2019 Príloha
2019\06\19
19.06.2019
 Príloha č. 2 Výkaz výmer - 1906/2019 Príloha
2019\06\19
19.06.2019
 Príloha č. 4_FOTO - 1906/2019 Príloha
2019\06\19
19.06.2019
 Príloha č. 1_PD - 1906/2019 Príloha
2019\06\19
19.06.2019
18.10.2021 09:04:54