Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vyrovnanie betónového povrchu hracej plochy na hlavnej hale Zimného štadióna v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98644240

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyrovnanie betónového povrchu hracej plo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\02
02.06.2021
26.10.2021 13:57:40