Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zaistenie komplexnej správy, údržby a zabezpečenie prevádzky výmenníkovej stanice - budova MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98677356

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zaistenie komplexnej správy, údržby a zabezpečenie prevádzky výmenníkovej stanice - budova MsÚ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\29
29.09.2020
21.10.2021 07:50:53