Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99047289

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\12\13
13.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\13
13.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\29
29.11.2019
18.10.2021 11:08:49