Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99640373

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 354/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\04
04.11.2020
 Správa podľa § 24 Ostatné dokumenty
2020\11\04
04.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\18
18.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\18
18.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\18
18.08.2020
 Príloha č.4- Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Príloha
2020\07\31
31.07.2020
 Príloha č.3- Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Príloha
2020\07\31
31.07.2020
 Príloha č.2 - Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Príloha
2020\07\31
31.07.2020
 Príloha č.1- Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Príloha
2020\07\31
31.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\31
31.07.2020
22.10.2021 11:40:49