Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazový nákup a dovoz drevín pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99827155

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Jednorazový nákup a dovoz drevín pre mes Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\03
03.09.2021
26.10.2021 14:10:55