Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie odborných exkurzií

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 61221845

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 3 - Rámcová zmluva - návrh Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie odborných exkurzií Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\13
13.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie odborných exkurzií Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\13
13.07.2021
16.06.2024 19:34:34