Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Exkurzie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67838975 | Kód: 2/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\11
11.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\29
29.09.2021
 Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie Príloha
2021\09\29
29.09.2021
 Príloha č. 3 - Rámcová zmluva-návrh Príloha
2021\09\29
29.09.2021
 Prílohač. 2 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\29
29.09.2021
 Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha
2021\09\29
29.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Exkurzie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\29
29.09.2021
28.11.2023 13:45:28