Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – výstavné prvky a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87434372 | Kód: 2022ZNH002

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2022ZNH002 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2022\04\13
13.04.2022
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 2 x Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\04\06
06.04.2022
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\03\31
31.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2022ZNH002 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\03\23
23.03.2022
14.04.2024 04:13:01