Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93015816 | Kód: OP3/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - OP3/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\12
12.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - OP3/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\26
26.10.2018
 Zmluva o dielo Príloha
2018\10\26
26.10.2018
 Fotografia kamenného erbu 2 Príloha
2018\10\24
24.10.2018
 Fotografia kamenného erbu Príloha
2018\10\24
24.10.2018
17.10.2021 18:10:00