SK EN  | 20.9.2017 22:07:58

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12295-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica. 22.09.2017
10:00
Mesto Považská Bystrica
11780-WYT Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o. 22.09.2017
10:00
FASKAL s.r.o.
12421-WYP Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_2 25.09.2017
09:00
Mestská časť Bratislava - Rača
12395-WYP Rekonštrukcia mosta Iliaš 25.09.2017
10:00
Mesto Banská Bystrica
10583-MST Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice 25.09.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
12439-WYP Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o. 26.09.2017
10:00
Službyt, spol. s r.o.
Oplôtky 28.09.2017
10:00
PRI TROCH KAMEŇOCH, dtružstvo
11664-MST Laboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérov 29.09.2017
09:00
OF 1, s.r.o.
11836-WYT Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti KOREMO - TOOL s. r. o. 29.09.2017
10:00
KOREMO - TOOL s.r.o.
2017/S 164-338281 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre súčasti UMB v Banskej Bystrici 02.10.2017
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zobraziť všetky (24)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
20.09.2017 22:07:58