eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
8705-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
10:00
Mesto Komárno
8746-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
13:00
Mesto Kolárovo
7443-MST Mobilný RTG systém a príslušenstvo
Verejná súťaž
24.07.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.07.2018
13:00
Obec Hviezdoslavov
AOS-300/21-97/2018 Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING pre použitie simulátorov reálnych služobných zbraní zavedených v OS SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.07.2018
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1/ME/EUROPE CENTER “Účtovnícke služby počas realizácie projektu”
27.07.2018
14:00
Občianske združenie EUROPE CENTER
2/ME/EUROPE CENTER “ Zabezpečenie právnych služieb počas realizácie projektu”
27.07.2018
14:00
Občianske združenie EUROPE CENTER
9094-WYP OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2018
09:00
MČ Rača
4565-WYT Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2018
09:00
needles, s. r. o.
1/MB/KE/2018 Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou
Verejná súťaž
31.07.2018
10:00
Stredná odborná škola
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
23.07.2018 05:41:53