Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 12436625 | Kód: 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o zrušení VO časť 2 Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\15
15.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\12
12.11.2021
 Súťažné podklady časť B príloha Súťažné podklady
2021\11\12
12.11.2021
 Príloha č. 4 SP Príloha
2021\11\12
12.11.2021
 Príloha č. 3 SP Príloha
2021\11\12
12.11.2021
 Príloha č. 2 SP Príloha
2021\11\12
12.11.2021
 Príloha č. 1 SP Príloha
2021\11\12
12.11.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\11\12
12.11.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\11\12
12.11.2021
22.07.2024 20:00:11