Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 43368761 | Kód: 1/2020/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 3182521652 - WYP Ostatné dokumenty
2021\02\16
16.02.2021
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\10\06
06.10.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\09\25
25.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - korigent Výzva na predloženie ponuky
2020\09\17
17.09.2020
 Súťažné podklady - zmena č. 1 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - korigent odoslaný na zverejnenie Výzva na predloženie ponuky
2020\09\16
16.09.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 1/2020/vo/po Výzva na predloženie ponuky
2020\09\02
02.09.2020
 Príloha č. 4 SP JED Príloha
2020\09\02
02.09.2020
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2020\09\02
02.09.2020
 Príloha č. 2 SP Návrh RD Príloha
2020\09\02
02.09.2020
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\09\02
02.09.2020
 Súťažné podklady časť B podrobný opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2020\09\02
02.09.2020
 Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady
2020\09\02
02.09.2020
22.07.2024 18:34:44