Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 49874570 | Kód: 3/2021/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty Informácia o výsledku VO - zrušenie Ostatné dokumenty
2021\11\25
25.11.2021
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení VO - príloha Ostatné dokumenty
2021\11\23
23.11.2021
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\11\23
23.11.2021
 Informácia o výsledku a poradí Ostatné dokumenty
2021\08\30
30.08.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha PD - PS 01 Vzduchotechnika Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 vykurovanie VTZ Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 Statika Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - SHZ Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - RFID Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - PBS Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - KS EZS Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - EZS Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 PBS - EPS Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 MaR Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha PD - PS 01 Elektroinštalácie Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha - PS 01 Architektúra Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha - PD časť C Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha - PD časť B Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha - PD časť A Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady - Príloha č. 3 Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady - Príloha č. 2 Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady - príloha č. 1 Príloha
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady - Zadanie Súťažné podklady
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady
2021\07\19
19.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 3/2021/vo/po Výzva na predloženie ponuky
2021\07\19
19.07.2021
22.07.2024 20:09:48