„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 53/ME/2022 | Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove, Obecný úrad Orechová Potôň 281, 93002, Orechová Potôň
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 53/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 01:38:35