„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 43/ME/2021 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:29:22