Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 33/ME/2020 | BLUE FACES s. r. o., Hviezdoslavova 53, 018 63, Ladce
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 14:49:24