"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku

Zákazka s nízkou hodnotou | 54/ME/2020/2 | Obec Veľké Úľany, Hlavná 578/9, 92522, Veľké Úľany
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 13:10:36