„Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 68/ME/2021 | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grösslingová 7152/5, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 68/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 16:06:22