„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 37/ME/2019 | COMORRA SERVIS, Športová 1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 37/ME/2019 Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 21:00:30