„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 56/ME/2022 | Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove, Obecný úrad Orechová Potôň 281, 93002, Orechová Potôň
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 56/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:25:31