"Ucelená oprava miestnych komunikácií"

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 28/ME/2022 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 28/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:32:30