Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5/ME/2021 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 5/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:52:55