Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie | PTK 0120 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Oznámenie informácií ostatným záujemcom
17.04.2021 20:39:08