Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie | PTK 0120 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Rokovanie so záujemcami
01.11.2020 00:03:03