Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie | PTK 0120 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Oznámenie informácií ostatným záujemcom
Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o začatí PTK Ostatné dokumenty  
  Príloha č. 4 – Zámer Príloha 
  Príloha č. 3 – Okruhy tém Príloha 
  Príloha č. 2B – Dotazník k PTK na čerpaciu stanicu na vodík Príloha 
  Príloha č. 2A – Dotazník k PTK na vodíkové vozidlo Príloha 
  Príloha č. 1 – Formulár k PTK na predmet zákazky Príloha 


16.06.2024 21:41:39