„Rekonštrukcia laboratórií Centra Interdisciplinárnych biovied – Laboratória Katedry biofyziky“.

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 34502 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - 34502 Vysvetlenie  
  Príloha č. 3 ZoD_stavPreace Jese5-suterenBF_MK+DC Príloha 
  príloha č.2 cestne_vyhlasenie_o_neulozeni_zakazu Príloha 
  Príloha č. 1 Výkaz výmer - Rekonstrukcia laboratorii C entra Interdisciplinárnych biovied - Laboratória Katedry biofyziky Príloha 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:39:28