Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | 011301/2021 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11494900 | Kód: 011301/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 07:30:50