Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | 011301/2021 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

30.11.2021 07:34:01