Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok

Zákazka s nízkou hodnotou | 012311/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64347625 | Kód: 012311/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 22:36:37