Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok

Zákazka s nízkou hodnotou | 012311/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

19.01.2022 02:40:06