Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2019 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2019 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82511927

 Registrácia nového dodávateľa
 

17.09.2019 14:24:15