Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene.

Prieskum trhu pre určenie PHZ | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene.

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 84031863

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 03:54:15