Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

28.11.2021 19:40:33