Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie projektovej dokumentácie - Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel a Stavebné úpravy múru pri kultúrnom dome , Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 13468649

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\09\09
09.09.2022
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\09\09
09.09.2022
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\09\09
09.09.2022
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\09\09
09.09.2022
 Žiadosť o vysvetlenie Žiadosť o vysvetlenie
2022\09\07
07.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2022\08\25
25.08.2022
 Dokumenty na profile - Spracovanie projektovej dokumentácie - O Dokumenty na profile
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 7 k objednávke - Rozsah prác Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 6 - Stanovisko budúceho správcu Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 5 - HG posudok Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 4 k ZoD - Zoznam subdodávateľov Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 3 k ZoD - Generálne plnomocenstvo Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 2 - Rozsah prác na PD+IČ Príloha
2022\08\25
25.08.2022
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2022\08\25
25.08.2022
31.03.2023 16:58:52