Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 40282580

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie VO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\31
31.08.2022
 Náprava rozhodnutia - autoremedúra Ostatné dokumenty
2022\08\25
25.08.2022
 Informácia o výsledku Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\24
24.08.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 28751-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\24
24.08.2022
 Zápisnica z otvárania - 28751-WYP Zápisnica z otvárania
2022\06\29
29.06.2022
 Vysvetlenie - 28751-WYP Vysvetlenie
2022\06\27
27.06.2022
 Súťažné podklady - opravené po redakčnej oprave WORD Súťažné podklady
2022\06\09
09.06.2022
 Súťažné podklady po redakčnej oprave Súťažné podklady
2022\06\09
09.06.2022
 Redakčná oprava výzvy č. 28751-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\06\09
09.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 28751-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\06\08
08.06.2022
 Súťažné podklady - Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Súťažné podklady
2022\06\07
07.06.2022
 Dokumenty na profile - Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Dokumenty na profile
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha - Dopravné značenie Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha - Projektová dokumentácia Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha - Zmluvné podmienky Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2022\06\07
07.06.2022
28.11.2023 14:59:47