Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia osobných výťahov, ZpS - Úsmev, osiková ul., Žilina Solinky

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 96270872 | Kód: 022102/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 14747-WYT Dokumenty zadávateľa
2022\03\10
10.03.2022
 Oznámenie o oprave - 14747-WYT Vysvetlenie
2022\02\23
23.02.2022
 Dokumenty na profile - 14747 - WYT Dokumenty na profile
2022\02\23
23.02.2022
 Príloha č. 7 Výkaz výmer Príloha
2022\02\23
23.02.2022
 Príloha č. 6 Projektová dokumentácia Príloha
2022\02\23
23.02.2022
 Súťažné podklady - 022102/2022 Súťažné podklady
2022\02\23
23.02.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 14747-WYT Výzva na predloženie ponuky
2022\02\23
23.02.2022
31.03.2023 17:07:02