Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie pre Mesto Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 11692369 | Kód: 012903/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica_vyh_ponuk Dokumenty zadávateľa
2021\07\20
20.07.2021
 Zápisnica_vyh_pod_uč Dokumenty zadávateľa
2021\07\20
20.07.2021
 Oznámenie Dokumenty zadávateľa
2021\07\15
15.07.2021
 Odôvodnenie nezrušenia postupu Ostatné dokumenty
2021\07\06
06.07.2021
 Zmluva_ Havarijne poistenie a PZP motorových vozidiel Ostatné dokumenty
2021\07\06
06.07.2021
 Zmluva_ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Ostatné dokumenty
2021\07\06
06.07.2021
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - 17337-MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\18
18.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk Časť II Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk Časť 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk Časť 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 17337-MSS Zápisnica z otvárania
2021\05\26
26.05.2021
 Prílohy k vysvetleniu č. 2 - 17337-MSS Príloha
2021\04\26
26.04.2021
 Vysvetlenie č. 2 - 17337-MSS Vysvetlenie
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o predlžení lehoty na predkladanie ponúk - 17337-MSS Ostatné dokumenty
2021\04\23
23.04.2021
 Príloha č. k Vysvetleniu č. 1 Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha - 17337-MSS Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č. 3 k Vysvetleniu č. 1 Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.4 k Vysvetleniu č. 1 Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\04\09
09.04.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17337-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\04\07
07.04.2021
 Dokumenty na profile - 012903/2021 Dokumenty na profile
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 165731/Ú.V.EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\04\02
02.04.2021
 Príloha - INŠPEKČNÝ ZÁZNAM_DIVADLO Príloha
2021\04\02
02.04.2021
 Príloha H_TABUĽKY Príloha
2021\04\02
02.04.2021
 Súťažné podklady - POISTENIE ZA Súťažné podklady
2021\04\02
02.04.2021
18.10.2021 10:55:11