Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Čajaková - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, slaboprúdových rozvodoch, striešky nad vstupom, medzistienok, podláh a fasádne kresby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12290532 | Kód: 022705/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 022705/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\27
27.05.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\05\27
27.05.2020
 Príloha č. 2_VV Príloha
2020\05\27
27.05.2020
 Prílohač. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\05\27
27.05.2020
17.10.2021 17:12:56